Kinderen

Wat is een kinderdiëtist?

Een kinderdiëtist is een diëtist die naast de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek aantoonbare beroepservaring met kinderen heeft en in het Kwaliteitsregister Paramedici staat. De kinderdiëtist richt zich binnen haar voedings- en dieetadvisering op zwangeren, zuigelingen, (jonge) kinderen en jongeren. De kinderdiëtist is in staat om een deskundig advies te geven over de problematiek van de voeding in relatie tot groei en metabole stoornissen of andere ziekten (het diagnostisch proces). Tevens is zij in staat om bij (dreigende) voedingsproblematiek doelmatig en doeltreffend te handelen en ouders/verzorgers te begeleiden (het behandelproces).

De kinderdiëtist beschikt over een ruimte die ingericht is om kinderen te ontvangen.

De diëtist is deskundig
Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen zich ‘diëtist’ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan de kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wat is een public health diëtist

Voeding is ‘hot topic’!

Ook op scholen, in de kinderopvang of bij sportverenigingen krijgen leerkrachten, medewerkers vragen van kinderen en jongeren over ons voedsel en wat het doet met je lijf. Of je signaleert als sportinstructeur dat jongeren door hun eetgewoonten of overtollige kilo’s worden gehinderd in hun prestaties. En dan? Weet jij als leerkracht het antwoord te geven aan je leerlingen? Of heb je voldoende kennis in je rugzak als pedagogisch medewerker om het gesprek met ouders aan te gaan? En hoe spreek je kinderen aan op hun eetgewoonten, wat adviseer je hen?

De public health (kinder-)diëtist kan hierin uitkomst bieden! Zij kan een les verzorgen bij u op school of een ouderavond op uw kinderdagverblijf. Daarnaast kan zij ook voorlichting en advies geven aan teams zodat u met elkaar een beleid kunt bepalen op dit thema en zich gesterkt voelt dat met elkaar uit te dragen. Zij kan meedenken en advies geven over het voedselaanbod in uw sportkantine. En nog veel meer! Benieuwd of u met uw vraag ook terecht kunt bij de public health (kinder-)diëtist? Neem contact met ons op.