Netwerk

Netwerk kinderdiëtist

Het netwerk kinderdiëtisten bestaat uit diëtisten die de affiniteit hebben met voedings- en dieetadvisering voor kinderen van 0-19 jaar. Zij hebben daarvoor specifieke deskundigheid opgebouwd. De leden van het netwerk zijn werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij een thuiszorginstelling, een GGD organisatie, Centrum voor Jeugd en Gezin of werkzaam in een zelfstandige praktijk die zich profileert op gebied van kindervoeding en -diëtetiek.

Wat biedt het netwerk:

  • Platform voor eerstelijns kinderdiëtisten
  • Belangenbehartiging eerstelijns kinderdiëtist binnen de gezondheidszorg
  • Meedenken en werken aan nieuwe richtlijnen en protocollen
  • Bevorderen vindbaarheid van kinderdiëtisten zowel op individueel niveau als voor andere disciplines zoals CJG, jeugdartsen en -verpleegkundigen, orthopedagogen, etc.
  • Public Relation, zowel binnen als buiten de beroepsgroep
  • Informatie over scholingen, symposia e.d. op het gebied van kindervoeding en -dietetiek, mogelijk in de toekomst ook een actieve bijdrage leveren aan scholingen