page contents

De kinderdiëtist

Samenwerken

Vind een diëtist

Specialisatie kinderdiëtist

De kinderdiëtist is tot op heden een specifieke deskundigheid en nog geen specialisme binnen de diëtetiek. Aan de leden van het netwerk worden eisen gesteld om zich te kunnen profileren als kinderdiëtist. Het netwerk is onderverdeeld in drie categorieën aan leden: 

 • Kinderdiëtisten:
  Dit zijn leden die deskundigheid hebben op het gebied van kindervoeding & diëtetiek, aantoonbare praktijkervaring hebben bij de diëtistische behandeling van kinderen. Deze leden zijn te vinden via ‘vind een kinderdietist’.
 • Aspirant kinderdiëtisten:
  Dit zijn diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde criteria voldoen om te vallen onder groep 1.
 • Public health kinderdiëtisten:
  De Public Health (kinder-)diëtist is betrokken bij preventie van overgewicht en algehele gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren. Zij is actief in diverse sectoren, zoals (jeugd-)gezondheidszorg, onderwijs, GGD en sport. De Public Health (kinder-)diëtist zet haar kennis en kunde in bij lessen, voorlichting of workshops aan kinderen, jongeren en (aankomende) ouders/opvoeders. Tevens deelt zij haar expertise met intermediairs en adviseert beleidsmakers, zodat zij in staat worden gesteld gezonde voeding een stevige positie te geven in beleid en uitvoering daarvan.

 

Mogelijkheden tot samenwerken

Binnen de eerstelijns gezondheidszorg kunnen kinderdiëtisten samenwerken met onder andere:

 • collega (kinder)diëtisten werkzaam in de 2e en 3e lijns gezondheidszorg
 • artsen (jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, specialisten, zoals kinderrevalidatieartsen en dermatologen)
 • (ortho)pedagogen, kinderpsychologen
 • cesar therapeuten, kinderfysiotherapeuten, (pre)logopedisten, lactatiekundigen, jeugdverpleegkundigen, etc.