page contents

De kinderdiëtist

Samenwerken

Vind een diëtist

Informatie Blended Diet

Specialisatie kinderdiëtist

De kinderdiëtist is tot op heden een specifieke deskundigheid en nog geen specialisme binnen de diëtetiek. Aan de leden van het netwerk worden eisen gesteld om zich te kunnen profileren als kinderdiëtist. Het netwerk is onderverdeeld in drie categorieën aan leden: 

 • Kinderdiëtisten:
  Dit zijn leden die deskundigheid hebben op het gebied van kindervoeding & diëtetiek, aantoonbare praktijkervaring hebben bij de diëtistische behandeling van kinderen. Deze leden zijn te vinden via ‘vind een kinderdietist’.
 • Aspirant kinderdiëtisten:
  Dit zijn diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde criteria voldoen om te vallen onder groep 1.
 • Public health kinderdiëtisten:
  De Public Health (kinder-)diëtist is betrokken bij preventie van overgewicht en algehele gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren. Zij is actief in diverse sectoren, zoals (jeugd-)gezondheidszorg, onderwijs, GGD en sport. De Public Health (kinder-)diëtist zet haar kennis en kunde in bij lessen, voorlichting of workshops aan kinderen, jongeren en (aankomende) ouders/opvoeders. Tevens deelt zij haar expertise met intermediairs en adviseert beleidsmakers, zodat zij in staat worden gesteld gezonde voeding een stevige positie te geven in beleid en uitvoering daarvan.

 

Mogelijkheden tot samenwerken

Binnen de eerstelijns gezondheidszorg kunnen kinderdiëtisten samenwerken met onder andere:

 • collega (kinder)diëtisten werkzaam in de 2e en 3e lijns gezondheidszorg
 • artsen (jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen, specialisten, zoals kinderrevalidatieartsen en dermatologen)
 • (ortho)pedagogen, kinderpsychologen
 • cesar therapeuten, kinderfysiotherapeuten, (pre)logopedisten, lactatiekundigen, jeugdverpleegkundigen, etc.

Vergoeding zorgverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedere verzekerde tot 18 jaar heeft recht op 3 uur dieetadvies per kalenderjaar zonder eigen risico. De duur van een dieetbehandeling voor kinderen verschilt per hulpvraag. De artsenwijzer diëtetiek geeft hier een richtlijn voor.

Bijvoorbeeld voor de dieetbehandeling van een afbuigende groeicurve/ondergewicht is gemiddeld 5 uur nodig. Bij de behandeling van een te hoog gewicht is gemiddeld 7,5 tot 10 uur nodig. Uiteraard gaat dit in afstemming met uw diëtist. Mogelijk heeft uw kind meer vergoedingsmogelijkheden vanuit een aanvullende verzekering, controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Als de maximale vergoeding vanuit de verzekering is bereikt, dan komen de kosten voor de resterende dieetbehandeling voor eigen rekening. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kunt u een persoonlijke coulance aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. Een formulier hiervoor is beschikbaar via uw diëtist, de zorgverzekeraar bepaald of deze coulance wordt toegekend.

De diëtist is direct toegankelijk, dit betekent dat uw kind zonder een verwijzing van een arts naar een diëtist kan gaan. Er zal meestal wel om een verwijzing gevraagd worden omdat dit prettiger werken is en de hulpverleners rondom uw kind elkaar met uw toestemming dan makkelijker op de hoogte kunnen houden.

Er zijn diëtisten die werken zonder contract met de zorgverzekeraar. U kunt de factuur dan indienen bij de zorgverzekeraar en zal er een gedeelte vergoed worden. Kijk hiervoor op de website van de zorgverzekeraar en betreffende diëtist of bespreek dit met het maken van een afspraak.

Meer informatie over vergoedingen leest u hier:
Diëtist zorgvergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer