page contents

Werkgroepen NKD

De werkgroepen bedoeld zijn om de kwaliteit van de dietistische zorg te verbeteren op een bepaald thema. Het is aan de werkgroep zelf om doelstellingen en actiepunten (met tijdspad) te formuleren. Dat kan gaan over inhoud, bijvoorbeeld het innemen van een standpunt, schrijven van een artikel of factsheet; maar ook over samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn; of over positionering vd kinderdietist(samenwerking met externe partners).

Binnen elke werkgroep zijn er leden actief, is er een werkgroepvoorzitter en is een bestuurslid contactpersoon. Hieronder een overzicht van de huidige werkgroepen

Reeds bestaande werkgroepen, zoals Scholing of PH & ketenaanpak, zoeken specifiek aanvulling vanuit 2e en 3e lijn.

Heb jij belangstelling om je aan te sluiten bij een van onze werkgroepen laat het ons weten. Meld je aan via onderstaand formulier

Om te zorgen dat een werkgroep slagvaardig is en blijft kan het zijn dat er bij erg veel aanmeldingen zal worden bekeken of daaruit een soort kerngroep en klankbordgroep kan ontstaan. 

Overzicht werkgroepen

Scholing

Meer informatie volgt zsm

IBD

Meer informatie volgt zsm

Kinderrevalidatie

Meer informatie volgt zsm

Blended Diet

Meer informatie volgt zsm

Selectieve/kritische eters/arfid

Meer informatie volgt zsm

Klinische voeding

Meer informatie volgt zsm

Meer uren kinderdiëtetiek

Public Health

(en ketenaanpak kinderen met overgewicht)

Meer informatie volgt zsm

Aanmelding werkgroep NKD

Heb jij belangstelling om je aan te sluiten bij een van onze werkgroepen laat het ons weten. Meld je aan via onderstaand formulier

Reeds bestaande werkgroepen, zoals Scholing of PH & ketenaanpak, zoeken specifiek aanvulling vanuit 2e en 3e lijn.

Om te zorgen dat een werkgroep slagvaardig is en blijft kan het zijn dat er bij erg veel aanmeldingen zal worden bekeken of daaruit een soort kerngroep en klankbordgroep kan ontstaan. 

Ik meld me aan voor de volgende werkgroep*

4 + 14 =